wie we zijn

Het Maankwartier wordt zowel binnen als ver buiten de wijk gewaardeerd als een gewaagd stedenbouwkundig project, als een kunstwerk, dat zijn weerga amper kent. Om de kwaliteiten van het Maankwartier te waarborgen heeft een groep sympathisanten, met ondersteuning van ontwerper Michel Huisman, de stichting Vrienden van het Maankwartier opgericht. Het doel: het bewaken en waar mogelijk het versterken van het unieke karakter van het Maankwartier, door middel van uiteenlopende activiteiten.

ster2_geel.png

Michel Huisman

De werkgroep Vrienden van het Maankwartier (VMK) is in september 2019 opgericht door Joos Philippens en Paul van Gageldonk. Philippens (1962), geboren in Eys, werkt als journalist bij De Limburger en is auteur van het boek Moderne Tijden, Peutz en Van Grunsven, bouwers van Heerlen. Van Gageldonk (1952) was ook werkzaam bij deze krant en is nu actief als zelfstandig journalist/schrijver. Hij schreef boeken over onder meer hooliganisme, gabberhouse, de IRA-aanslag in Roermond en, recentelijk, de opkomst van de AfD in Duitsland.

 

Philippens en Van Gageldonk hebben de VMK opgericht vanuit hun bewondering voor de bijzondere schoonheid van het  Maankwartier-project van Michel Huisman. De unieke creatie van de Heerlense kunstenaar moet volgens hen op de langere termijn en tot in de kleinste details behouden blijven. Naast deze waakfunctie wil de VMK waar mogelijk werken aan een verdere uitbouw en verfraaiing van het Maankwartier. Voorwaarde moet  daarbij zijn, dat bewoners en ondernemers van het Maankwartier nauw betrokken worden bij alle plannen en activiteiten in de nieuwe stadswijk.

 

In maart 2020 is de VMK een stichting geworden. De stichting is er voor iedereen: voor bewoners en ondernemers, maar ook voor sympathisanten van buiten het gebied. De VMK wordt geleid door een bestuur, dat momenteel bestaat uit vier personen: Jan Koks (penningmeester), Paul van Gageldonk (voorzitter), Diane Borger (secretaris) en Sanne Gijsbers. Het bestuur organiseert brainstormsessies met een denktank, bestaande uit geïnviteerde personen met een netwerk en/of een bijzondere creatieve inbreng. Vanuit de denktank worden werkgroepen met vrijwilligers aangestuurd, die zich bezighouden met specifieke onderwerpen, die betrekking hebben op het Maankwartier en activiteiten, die in het Maankwartier gaan plaatsvinden. Zie hiervoor verder het hoofdstuk wat we doen.